Stichting Kempens Landschap streeft samen met gemeente Boechout naar een maximaal behoud van de dreef. - Copyright: gemeente Boechout

Stichting Kempens Landschap en gemeente voeren beheerwerken uit en starten met restauratie kapel.

De historische Dreef van Boechout gaat een nieuwe en veilige toekomst tegemoet. Stichting Kempens Landschap en gemeente Boechout starten morgen met de restauratie van de kapel. Ook een verdere veiligheidssnoei van de bomen staat op het programma. De bomen die de hoogste prioriteit hadden om te worden aangepakt, kregen eerder dit jaar al een snoeibeurt.

De imposante Dreef van Boechout, ook wel Moretusdreef genoemd, behoort tot het beschermde landschap rond het ‘Hof van Boechout’. De dreef bestaat uit een dubbele rij beuken en een kapel omringd door lindebomen. Het stuk van de dreef tussen het Doornstraatje en de Vredeborgstraat (Holleweg) is eigendom van de familie Moretus, het andere deel is eigendom van de familie Reynders. Via een erfpachtovereenkomst, die gesloten werd op initiatief van de gemeente Boechout, kwam het beheer van de Holleweg en de kapel in 2021 in handen van Stichting Kempens Landschap. De Stichting zorgt nu voor een veiligheidssnoei van de bomen en voor de restauratie van de kapel.

Cultuurhistorisch landschap

Gedeputeerde Jan De Haes, covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, vertelt: “Het 17de-eeuwse Hof van Boechout werd omwille van haar erfgoedwaarde beschermd als cultuurhistorisch landschap. Ook het omliggende domein, waaronder de dreef, bezit een grote erfgoedwaarde. In de dreef staan er meer dan 100 beuken en rond de kapel staan prachtige lindes. Binnen de erfpachtovereenkomst streeft Stichting Kempens Landschap samen met de gemeente Boechout naar het maximaal behoud van de dreef. Daarom zetten we nu de nodige stappen naar een geleidelijke vernieuwing ervan.”

 

Gedeputeerde Kathleen Helsen, covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, licht toe: “Omdat we de dreef zo goed en zo lang mogelijk willen bewaren, brachten we vorig jaar de gezondheidstoestand van alle bomen in kaart. Op basis daarvan krijgt elke boom het nodige beheer op maat. In een eerste fase begin dit jaar werden de meest dringende werken uitgevoerd. De kostprijs voor de werken in de Holleweg bedroeg 37.831,86 euro. Via een erfgoedpremie kon dat worden ondersteund met een bedrag van 21.886,20 euro. Ook in de Lintacker werden al snoeiwerken uitgevoerd. De tweede fase, waarbij de bomen met minder hoge prioriteit worden behandeld, zal in 2025 van start gaan.”

Uniek stukje Boechout
De dreef herbergt een fraai, neoclassicistisch kapelletje uit 1919 dat omsloten wordt door een aantal statige lindenbomen. Parallel aan de beheerwerken in de dreef, zijn ook de restauratiewerken aan die kapel van start gegaan. De kostprijs voor de restauratie van het gebouwtje bedraagt 25.654,42 euro. Ook daarvoor kunnen Stichting Kempens Landschap en de gemeente rekenen op de toegekende erfgoedpremie van het agentschap Onroerend Erfgoed.

 

Burgemeester Koen T’Sijen: “‘We zijn blij met de erfpachtovereenkomst en de samenwerking met Stichting Kempens Landschap. De dreef hoort bij Boechout en voor onze inwoners willen we haar zo goed mogelijk behouden en openstellen. De snoeiwerken die we reeds uitvoerden en die nog op de planning staan, zijn hiervoor noodzakelijk. Ook later zullen we de gezondheidstoestand van de bomen van dichtbij blijven volgen. We zullen nog enkele zones afbakenen om ervoor te zorgen dat wandelaars en fietsers enkel de hoofdweg gebruiken en niet tussen de bomen wandelen of fietsen. Dat is een belangrijke voorwaarde om de bomen gezond te houden. Zodra de werken aan het kapelletje zijn afgerond, komt er een groot bord met informatie over de geschiedenis van de dreef en haar ecologische waarde. We behouden de dreef en maken er een leerrijke omgeving van voor de volgende generaties.”

Persbericht
Stichting Kempens Landschap
Gemeente Boechout
De gezondheidstoestand van alle bomen in de dreef werd vorig jaar in kaart gebracht - Copyright: James van Leuven / Stichting Kempens Landschap

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *