Video:

Natuurgebied Molenbeekvallei groeit
“We pakken klimaatverandering aan: met meer bos, water en biodiversiteit.”

BOECHOUT

Dit is een weergave van de toespraken van Koen T’Sijen, burgemeester, Luk Lemmens, gedeputeerde, en Kris Swaegers, schepen.

Koen T’Sijen, burgemeester:

‘Welkom in onze mooie Molenbeekvallei.

Dit weekend gaan we 6.000 bomen planten. We creëren hier een biodivers natuurgebied. Er is hier plaats voor natuurbeleving, stilteplekken, speelplekken voor kinderen, wandelingen en natuureducatie. Maar vooral is er hier ook plaats voor water, bos, planten en dieren.
Dit project startte in 2020. Met de financiële ondersteuning van de strategische verwervingssubsidies van de Vlaamse overheid kochten we de Molenbeekbron. Een gebied van 3 ha. Samen met onze verenigingen, de Bosgroepen Antwerpen en de bewoners hebben we hier in november 2021 2.000 bomen aangeplant. Dit weekend planten we er nog eens 6.000 bij.

8.000 bomen, dat is samen 170 ton CO²-captatie voor het klimaat.

In 2021 breidden we het gebied van de Molenbeekbron uit en kochten we met financiële ondersteuning van de aankoopsubsidies voor bebossing van het Agentschap Natuur en Bos, nog 3,5 ha extra aan. In totaal zal het natuurgebied dus 6,5 ha groot zijn.

6,5 ha extra natuurgebied, dat zijn bijna 10 voetbalvelden.

De gemeente Boechout investeert 350.000 euro in het project. Voor de aankoop van het gebied konden we beroep doen op in totaal 336.245 euro aan subsidies van de provincie Antwerpen en het Agentschap Natuur en Bos (Vlaanderen). Het Agentschap ondersteunt ook voor de aankoop van het plantgoed. In totaal ontvangen we voor 380.485 euro aan financiële ondersteuning.
Dit deel is een belangrijk puzzelstuk in het grotere geheel van de Molenbeekvallei. Een puzzelstuk, geen eindpunt, want in deze streek is er nog potentieel om de Molenbeekvallei uit te breiden. Het is ook een belangrijk natuurverbindingsgebied naar de bossen van Moretus, de open ruimte van Vremdeveld en de Kleine Netevallei.
Natuurpunt beheert in deze beekvallei vele waardevolle percelen. De Molenbeek is een typische laaglandbeek die stroomt door een vlak en gevarieerd landschap. De beek ontstaat vanuit dit kwelgebied. Van hieruit stroomt het water oostwaarts richting Vremde, om nadien in Ranst (Broechem) samen te komen met een tweede Molenbeek en zo uit te monden in de Kleine Nete. In de Molenbeekvallei, die zich uitstrekt over Boechout (Vremde), Ranst en Lier is er nu bijna 42 hectare erkend als natuurreservaat.

Luk Lemmens, gedeputeerde:

Welkom!

• Top initiatief van de gemeente Boechout om dit weekend met haar inwoners de uitdaging aan te gaan om 6.000 bomen te planten in de recent aangekochte gronden in de Molenbeekvallei.
• Om de gemeente te ondersteunen bij de aankoop, dienden we met het strategisch project ‘Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’ (BORAZ) een dossier in voor de aankoop van het eerste deelgebied bij de Vlaamse Overheid. Voor de aankoop van het tweede deelgebied hebben een cofinanciering voorzien. Want in de Zuidrand van Antwerpen werkt de provincie aan toegankelijke, kwalitatieve en beleefbare open ruimte. Een plek waar mensen op adem kunnen komen, kinderen kunnen spelen, joggers, wandelaars en fietsers kunnen genieten van de natuur en het landschap.
• Provincie Antwerpen heeft voor een cofinanciering gezorgd van 20% bij de aankoop van de gronden. Het bebossen gebeurt door de Bosgroep Antwerpse Gordel.
• De steun kadert in de ambitieuze doelstelling van de provincie om 150 ha te   bebossen tegen 2024. Om deze doelstelling te bereiken zetten we alles op alles. We gaan actief op zoek naar interessante gronden om te bebossen, maken bestaande gronden vrij en indien nodig kopen we als provincie ook zelf gronden aan.
• Met meer dan 60 ha op de teller om dit seizoen te bebossen leggen we de lat hoog voor onszelf en de Antwerpse Bosgroepen. Ter vergelijking: vorig jaar bebosten we al een mooie 30 ha, nu gaan we dus voor het dubbele.
• De grond wordt dit jaar en volgend jaar ingericht. Zo komt er onder meer een vlonderpad in het natte deel, een bos om in te spelen, een rustplek voor reeën, een voedselbos en een samentuin. Zo creëren we ruimte voor waterberging, natuurontwikkeling, speelgebied en natuurbeleving.
• Hartelijk dank aan alle helpers om onze doelstellingen waar te maken! Plant mee een boompje vandaag voor de bewoners van morgen.

Kris Swaegers, schepen:

‘Een bomencharter ondertekenen, de Burgemeestersconvenant mee onderschrijven, het Vlaamse Energie- en Klimaatplan ondertekenen en een eigen lokaal klimaatactieplan opstellen: de ambities zijn hoog en de uitdagingen zijn groot. In onze gemeente nemen we ze met beide handen vast en werken we aan de realisatie ervan: we vormen maïsvelden om naar natuurgebied. In onze Molenbeekvallei worden de plannen die we deze legislatuur voor het klimaat en het milieu maakten, werkelijkheid. En daar zijn we oprecht trots op.

In het bomencharter beloofden we om ‘zoveel mogelijk bomen te planten’. Bij de plantactie in 2021 gingen al 2.000 bomen de grond in. Vandaag doen we er nog eens 6.000 bij.

8.000 bomen, we zijn uitstekend op weg om de doelstelling van 1 extra boom per inwoner tegen 2030 te halen.

In de Molenbeekvallei welt de Molenbeek. We geven het water alle ruimte. Hier kan het echt functioneren als spons en als buffer bij hevige regenval zoals die van de laatste dagen. Natuurpunt zal er een inclusief vlonderpad aanleggen, zodat het gebied toegankelijk wordt voor alle inwoners, ook mensen die minder goed te been zijn. Tegelijkertijd kunnen planten er goed groeien. Soorten die eigen zijn aan dit gebied, komen letterlijk terug boven water en krijgen hier alle kansen om zich opnieuw te ontwikkelen. De biodiversiteit maakt hier grote winst.

6,5 ha waterbuffering, dat is goed voor het grondwaterniveau, helpt tegen wateroverlast en stimuleert biodiversiteit. 3 x winst voor natuur en mens.

De natuur mag dus natuur zijn, al reserveren we ook een aantal plekken voor de mensen om van die natuur te genieten en ervan te leren.

En wat zijn nu dit weekend, concreet, onze plannen voor dit gebied? We delen het natuurgebied op in twee zones.

Eerst en vooral is er Molenbeekbron 1, de noordoostelijke kant van het gebied. Dit is het gebied waar de Molenbeek ‘welt’. Het is dus overwegend natte grond, waar flora en fauna floreren die eigen zijn aan het natuurgebied. Het is ongelooflijk om te zien hoe de natuur zich hier al volop aan het herstellen is en haar eigen, natuurlijke plek inneemt. Hier komt ook het eerder genoemde vlonderpad, dat door Natuurpunt wordt gefinancierd via een crowdfundingactie (zie link onderaan dit bericht). In 2021 werden in dit gebied ook al 2.000 bomen geplant. Hier wordt vandaag niet geplant.

Molenbeekbron 2 is het gebied dat dit weekend voorzien wordt van 6.000 bomen. We willen hier ruimte creëren voor natuurbeleving en natuureducatie. We voorzien rustplekken voor mens en dier, ruimte voor avontuurlijk spel en wandelen. Ook in deze zone zullen we enkel streekeigen groen aanplanten: essen, eiken, lindes en haagbeuk en aan de rand van het domein komen er vlierstruiken, Gelderse roos, sleedoorn, hazelaars en wilgen. Natuurlijke spelelementen maken er een avontuurlijk speelbos van. In de bijlage van dit persbericht vindt u de ontwerpplannen, die door Bosgroepen Antwerpen werden opgesteld.

We hebben vele partners die meewerken aan dit project. Land van Reyen, afdeling van Natuurpunt, viert dit jaar haar 30ste verjaardag. Zij zijn onze partner voor het beheer van de Molenbeekbron. Bosgroepen Antwerpen zorgde voor het ontwerp van het plan en de organisatie van de bosaanplant. Daarnaast is ook de provincie Antwerpen, meer bepaald de dienst Natuur en Milieu, een belangrijke partner. Regiolandschap Rivierenland nam de inrichting van de spelelementen en van de poel tot haar rekening. KWB Boechout en Vremde beheert het Wijveld, dit is een samentuin in dit gebied. Last but nog least is Zorgboerderij KINA een goede directe buur. Een deel van het wandelpad zal over hun perceel aangelegd worden, we streven naar een fijn nabuurschap. Aan al deze partners onze oprechte dank!
De hele gemeente is dit weekend aan zet om dit bos van de toekomst te planten.

Samen het bos van en voor de toekomst aanplanten, dat is samen veerkracht tonen om de CO²- uitstoot met 40% te verminderen tegen 2030.

Donderdagnamiddag kwam het gemeentepersoneel hier de eerste bomen en struiken van de bosrand in de grond steken. Gisteren hebben de lagere scholen hier hard gewerkt. Vandaag en morgen is het de beurt aan onze verenigingen en aan alle bewoners om hier bomen te komen planten. We vinden het geweldig dat ook veel jonge mensen dit weekend mee komen doen. De jeugdverenigingen van Boechout en Vremde zijn goed vertegenwoordigd en helpen mee bij de organisatie. Leerlingen van het Sint-Gabriëlcollege zijn hier dit weekend en volgende maandag ook aanwezig, aan de ene kant om aan onderzoeksprojecten te werken, aan de andere kant om hun vliegtuigreis naar hun eindejaarsreisbestemming te compenseren. Dat zijn initiatieven die we alleen maar kunnen toejuichen. En dit weekend zijn er ook veel bewoners die samen met ons hun nieuw bos komen planten.

Dit nieuwe bos zal dus van bij de aanplant de Boechoutenaren verbinden. Natuur kan zich ontwikkelen en de generaties die na ons zullen komen, zullen hier een groene, mooie, rust- en speelplek vinden.’

N.B.

Natuurpunt Land van Reyen geeft mensen de kans om mee in te stappen in dit project door middel van een financiële bijdrage. Hiermee willen ze ondermeer het vlonderpad aanleggen. Je kan online een gift geven of een bijdrage storten op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van ‘Gift Molenbeekvallei-Vremde’. Vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest. Meer info:

http://www.natuurpunt.be/natuurgebied/molenbeekvallei-vremde

Tekst: gemeenteBoechout
Foto: copyright ©gemeente Boechout

Foto: plan 1

Foto: plan 2

(klik op foto’s om te vergroten)

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *